Kam kráčíš, ICT službo?

6. Čas letí, technologie se rozvíjejí a historie se opakuje

Podívejme se stručně na vývoj ICT za posledních zhruba 50 let, tedy za období jeho více či méně rutinního využívání.


quo_obr1

Sálové počítače z počátku šedesátých let, kam uživatelé jednotlivě nosili samostatné výpočetní úlohy, vzápětí doplňují terminálové sítě, které počítače umožňovaly využívat současně mnoha uživatelům z pohodlí pracoviště a navíc sdílet svoje data i aplikace s ostatními uživateli. Spolu s miniaturizací a vznikem integrovaných obvodů s vysokou integrací postupuje i miniaturizace v oblasti počítačů. Vznikají minipočítače i první osobní počítače. Opravdovou éru osobních počítačů však odstartoval až 15. listopadu 1971 vznik prvního mikroprocesoru. Revolucí v oblasti osobních počítačů byl tzv. IBM PC, osobní počítač se sběrnicí dostupnou prostřednictvím konektorů na základní desce, což umožňovalo prakticky libovolně rozšířit vlastnosti a schopnosti počítače pouze zasunutím rozšiřující desky do počítače. Univerzální operační systém MS DOS tehdy neznámé firmy Microsoft, vytvořený převedením operačního systému CP/M, který v létech 1971 až 1973 vyvinul Garry Kiddal pro osmibitové počítače [4], do šestnáctibitové verze, a dostupné aplikační rozhraní umožnilo vyvíjet pro IBM PC nejrůznější programy. Mít osobní počítač na svém stole se brzy stalo požadavkem doby. Stejně, jako v případě sálových počítačů potřeba sdílení dat a vzájemné spolupráce vyústila v propojování samostatných osobních počítačů do lokálních počítačových sítí. Výkonnost počítačů neustále rostla, zatímco jejich rozměry a energetické nároky klesaly. Vznikají centralizované sítě s výkonnými servery, které jsou obdobou terminálových sítí sálových počítačů. Namísto „hloupých“ terminálů, které do centrálního počítače pouze přenášejí stisky kláves a zobrazují výsledky na monitoru, se jako pracoviště uživatelů využívají levné a nepříliš výkonné osobní počítače obvykle s omezenou výpočetní i diskovou kapacitou. Masové rozšíření webových technologií na přelomu milénia vede k dalšímu typu sdílení, k tzv. multi-tier aplikacím. Spočívá v oddělení výkonné čísti serverové aplikace od části presentační. Klientský počítač zasílá požadavky prostřednictvím webového rozhraní presentačnímu serveru, ten je transformuje na požadavky aplikaci. Získané výsledky se opět převádějí do webového tvaru a zobrazují uživateli. Požadavky na aplikace a především na množství zpracovávaných dat rostou a vznikají datová centra. Do nich se postupně stěhují i výkonné servery. Ukazuje se nicméně, že průměrné využití serverů není vysoké a nedosahuje obvykle vyšších hodnot než 30 %. Prudce se rozvíjí virtualizace a sdílení výpočetního výkonu, které umožňuje na serverech provozovat současně větší počet aplikací. Zdokonalování virtualizačního softwaru umožňuje rozprostírat aplikace po serverech a skupinách serverů a využívat tak výpočetní prostředky ještě efektivněji. Nastává rozmach poskytování ICT služeb. Další miniaturizace spolu s neskutečně rychlým rozvojem mobilních komunikací, raketový nárůst inteligence mobilních zařízení spolu s prudkým rozvojem globálně použitelných a používaných služeb, od elektronické pošty až po sociální sítě, transformují poskytování ICT služeb na úroveň dnes označovanou jako cloud computing.

Pokračování, příště: Posun k mobilitě

Dag Jeger.

[4] Radek Hnilica: CP/M 

Share Button

Related posts

Leave a Comment